Blog UGP-a

Zašto je važno objasniti ljudima nužnost reformi


Održivo poslovanje: Kako smanjiti troškove i povećati profitabilnost


Uspjeh ne dolazi preko noći


UGP Indeks lakoće poslovanja - koji gradovi i općine su najbolji u hrvatskoj, a koji najgori za poduzetnike?

Koji gradovi se odnose kao majke, a koji kao maćehe prema poduzetnicima ?

UGP Web je open source!

UGP BLOG: Bruno Samardžić, član Upravnog odbora UGP-a

Hrvatska i AI, koji je status i ima li napretka?

UGP BLOG: Aco Momčilović, član nadzornog odbora UGP-a

Utjecaj izmjena zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama na paušalne obrtnice

UGP blog - Ivana Matić, članica Upravnog odbora UGP-a

Zašto učiti cijeli život

UGP BLOG: Lana Šiljeg, članica Upravnog odbora UGP-a

Tko će ulagati u zemlju koja običan profit proglasi ekstraprofitom, a ukida ili ograničava tržište?

UGP Blog: Boris Podobnik, član Nadzornog odbora UGP-a