Ekonomski savjet UGP-a

Udruga Glas poduzetnika već pola godine predlaže konkretne prijedloge za nužne i hitne ekonomske mjere i reforme Vladi i državnim institucijama. Aktivnosti koje provodimo za cilj imaju ekonomski oporavak cijelog društva te izgradnju zdravih temelja za Hrvatsku 2.0. Pod vodstvom Vuka Vukovića, jednog od osnivača Udruge, rodila se ideja o osnivanju Ekonomskog savjeta UGP-a.

Ekonomski savjet udruge Glas poduzetnika osmišljen je kao neovisno tijelo koje formira i daje prijedloge reformi Vladi Republike Hrvatske. Ističemo da je Savjet sastavljen od renomiranih hrvatskih ekonomista i stručnjaka od kojih mnogi rade na najboljim svjetskim sveučilištima.

Članovi Savjeta će svojim iskustvom, praktičnim savjetima i empirijski utemeljenim argumentima definirati zahtjeve za reforme i predlagati konkretne javne politike u svrhu ispunjenja vizije Hrvatske 2.0: zemlje depolitiziranog pravosuđa, s efikasnijom, u potpunosti digitaliziranom i transparentnom državom, s pravednijim poreznim opterećenjem, manjom administrativno-političkom represijom, boljom poduzetničkom klimom te konkurentnijim gospodarstvom.

Uloga Savjeta nije promicanje ili zagovaranje ideoloških stavova niti bilo koje ekonomske doktrine, već je naglasak na isključivo pronalasku najboljih ekonomskih politika s obzirom na političko-ekonomski kontekst u kojemu se Hrvatska nalazi. U skladu s tim, Savjet bi se vodio konkretnim empirijskim istraživanjima iz područja bihevioralne ekonomije, političke ekonomije, teorije poduzeća, javnih financija, ekonomije obrazovanja, industrijske ekonomije i u formiranju prijedloga optimalnih reformi za hrvatsko gospodarstvo. Drugim riječima, što god je dokazano da je efikasno i da djeluje, Savjet predlaže da se provede, a udruga Glas poduzetnika na tome inzistira u svojim redovitim otvorenim dijalozima s Vladom.Članovi Ekonomskog savjeta udruge Glas poduzetnika su:
Prof. dr.sc. Jakša Cvitanić, CalTech - financije i financijska tržišta, teorija ugovora

Jakša se trenutno nalazi na poziciji stručnjaka za primjenu matematike na financijskom tržištu i profesor na sveučilištu Caltech u Kaliforniji. Cvitanić je svoje visoko obrazovanje započeo na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je diplomirao matematiku, a nastavio je doktoratom iz područja statistike na Sveučilištu u Kolumbiji (SAD). Suautor je dviju knjiga i više od 50 radova.

Dr.sc. Ria Ivandić, LSE/Oxford - politička ekonomija i ekonomija zločina

Predavačica političke ekonomije na Sveučilištu u Oxfordu i istraživačica na London School of Economics and Political Science (Centar za ekonomsku učinkovitost, CEP). Doktorirala je ekonomiju na Odsjeku za političku ekonomiju na King's Collegeu u Londonu. Istraživački interesi uključuju političku ekonomiju, ekonomiju kriminala i primijenjena ekonometrija.

Dr.sc. Leonard Kukić, Carlos III, Madrid - ekonomska povijest, ekonomski rast i razvoj

Profesor na Universidad Carlos III de Madrid. Istraživački interesi uključuju ekonomsku povijest, gospodarski rast i razvoj te političku ekonomiju.

Prof. dr.sc. Boris Podobnik, Boston/Rijeka/ZSEM – financije i teorija mreža

Profesor ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, znanstveni novak u Centru za polimerne studije Sveučilišta u Bostonu te profesor financija na Sveučilištu u Rijeci. Također je prodekan za istraživanja na ZŠEM-u. Doktorirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, a post-doktorirao je na Sveučilištu u Bostonu 1999. godine. Predaje ekonometriju na Sveučilištu u Zagrebu, Naprednu ekonometriju na ZSEM-u i Operativno istraživanje na Sveučilištu u Rijeci. Surađivao je ili još uvijek surađuje sa Sveučilištem u Bostonu, Sveučilištem Harvard, Nacionalnim sveučilištem u Singapuru, Sveučilištem Halle, Sveučilištem za informacijske znanosti u Tokiju, Sveučilištem u Lecceu i Sveučilištem znanosti i tehnologije u Istočnoj Kini. Dr.sc. Podobnik ima više od 60 znanstvenih publikacija iz različitih područja znanosti, u rasponu od nuklearne fizike, visokoenergetske fizike, fiziologije, statističke fizike, ekonometrije i financija.

Mr.sc. Vedrana Pribičević, ZSEM - teorija mreža i bihevioralna ekonomija

Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer „Makroekonomija”. Za vrijeme studija bila je demonstrator kod prof. dr.sc. Ive Bićanića na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, i to na kolegijima Makroekonomija i Teorija rasta. Na istoj instituciji je trenutno i polaznik doktorskog studija iz ekonomije, gdje je na diplomskom studiju držala radionicu iz Teorije ekonomskih nejednakosti. Na Warsaw School of Economics u Poljskoj predavala je endogenu teoriju rasta unutar ERASMUS razmjene nastavnog osoblja. Istraživački interesi obuhvaćaju ekonomski rast i ekonomske nejednakosti.

Dr.sc. Mislav Radić, LSE - organizacijske promjene i društvene inovacije

Postdoktorski istraživač u Odjelu za menadžment na London School of Economics and Political Science. Također je gostujući predavač na Visokoj poslovnoj školi Imperial College. Doktorirao je menadžment na Cass Business School, City, Sveučilište u Londonu. Njegova se istraživanja nalaze na presjeku između organizacijskih i društvenih promjena. Uz akademska istraživanja, radio je kao savjetnik za niz organizacija iz privatnog i javnog sektora i aktivni je član zajednice Global Shapers Svjetskog ekonomskog foruma s kojom je radio na raznim projektima.

Doc. dr.sc. Stjepan Srhoj, Sveučilište Dubrovnik - teorija poduzeća i evaluacija javnih politika

Doktorirao je ekonomiju na Leopold-Franzens Sveučilištu Innsbruck u Austriji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2019.), Hans Raupach nagrade instituta IOS Regensburg (2018.), Olga Radzyner nagrade Austrijske Narodne Banke (2017.) i stipendije CERGE-EI CIF (2018.). Tijekom studija usavršavao se na ljetnim školama London School of Economics and Political Sciences (2014.) i institutu Max Planck (2017.), a u prosincu 2019. je bio na istraživačkom boravku na Sveučilištu Princeton. Trenutno je voditelj i su-voditelj istraživačkih projekata na temu javnih potpora, javnih nabava, predstečajnih nagodbi i izvoza u Republici Hrvatskoj.

Dr.sc. Vuk Vuković, UGP/Oraclum - politička ekonomija i institucionalna ekonomija

CEO i suosnivač Oraclum Intelligence Systems Ltd, data science tvrtke sa sjedištem u Cambridgeu, Velika Britanija. Tvrtka je nastala 2016. na temelju znanstvene inovacije trojice osnivača putem koje su razvili novi način anketiranja i istraživanja tržišta korištenjem društvenih mreža. Vuk je doktorirao političku ekonomiju 2019. godine na Oxfordu nakon dvije i pol godine s najvišim pohvalama. Trenutno svoj doktorat pretvara u knjigu naziva Elite Networks: The Collusion between Politicians and Firms and Its Consequences on Inequality. Magistrirao je političku ekonomiju 2011. na LSE-u, a diplomirao ekonomiju 2010. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija usavršavao se na ljetnim školama na Harvardu (2010.) i Berkeleyu (2009.), te je bio gostujući istraživač na Cambridgeu u ljeto 2013. godine.Dokumenti