Utjecaj izmjena zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama na paušalne obrtnice

UGP blog - Ivana Matić, članica Upravnog odbora UGP-a

Posted by Admin2 on February 05, 2023

-piše: Ivana Matić, članica Upravnog odbora udruge Glas poduzetnika.U kolovozu prošle godine Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Prema starom je  zakonu dio roditelja poljoprivrednika, točnije oni koji ostvaruju drugi dohodak radeći na ugovor o djelu ili autorski ugovor, bio u istoj kategoriji s nezaposlenim roditeljima zbog čega su imali minimalne, niske naknade, čak i ako su imali veće prihode. U kategoriji samozaposlenih i zaposlenih roditelja, posebno su u nepovoljnom položaju bile paušalne obrtnice i obrtnici. Visina naknade za korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta u punom radnom vremenu, spomenutim se osobama određivala prema osnovici za plaćanje doprinosa, a ne prema proračunskoj osnovici. Prema tome, njihove su naknade preniske, a trebale su biti usklađene s prosječnom zaradom obrtnice/ka.


Izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Na pitanje što novi Zakon donosi po tom pitanju odgovor je kratak i jasan: – Ništa!  Ureda za demografiju Ministarstva rada daje isključivo generički odgovor: “Izmjenama Zakona povećava se i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to na način da naknada plaće iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna (umjesto ranijih 170% proračunske osnovice odnosno 5.654,20 kuna).” To znači da će direktorica ili obrtnica koja ima 8.000 kn plaću u prvih šest mjeseci imati naknadu u toj visini, dok će drugih šest mjeseci njena roditeljska naknada iznositi 7.500 kuna. Ako je njena plaća 6.000 kuna, taj iznos naknade primat će svih 12 mjeseci rodiljnog i roditeljskog dopusta.


Sramotna naknada za paušalne obrtnice

Novo pitanje koje se ovdje postavlja jest koji će iznos primati paušalna obrtnica ili žena koja ima OPG, radi na ugovor o djelu ili autorski ugovor?

U  kategoriji samozaposlenih roditelja poseban se problem javlja kod izračuna naknada za paušalne obrtnice i obrtnike. Visina njihove naknade određuje se prema osnovici za plaćanje doprinosa te iznosi oko 3.000 kn mjesečno tijekom cijelog rodiljnog i roditeljskog dopusta, ako dopust koriste u punom radnom vremenu. S druge strane, ako ove dopuste koriste kao pravo na rad s polovicom radnog vremena, maksimalna naknada sada iznosi povećanih 110% proračunske osnovice, točnije, oko 3.600 kn, i u tom slučaju obrt ne mora u mirovanje, a obrtnica je dužna plaćati 50% mjesečnih doprinosa. Paušalne su obrtnice gotovo spriječene koristiti naknade u punom smislu jer su, bez obzira na njihove prihode, naknade minimalne. 

Zakonsko rješenje ovim ili drugim propisom trebalo bi ići u smjeru približavanja ili izjednačavanja visine naknade s prosječnom zaradom obrtnice i obrtnika. Kada je riječ o roditeljima poljoprivrednicima, i drugih koji ostvaruju drugi dohodak, njihove naknade ostaju nepromijenjene te iznose 70% proračunske osnovice mjesečno (oko 2.300 kn). Jednostavnije rečeno, osobe koje rade na temelju navedenih ugovora imaju iste naknade kao nezaposlene osobe, bez obzira na to što same uredno plaćaju doprinose i imaju veće prihode. S obzirom na to navedeno nije niti pravedno niti smisleno, potrebna je izmjena sheme dopusta na način da Zakon normira dvije kategorije roditelja s jednakim visinama naknada – jednu bi činile zaposlene i samozaposlene osobe, uključujući i one koje rade u različitim „netipičnim“ oblicima rada (poljoprivrednice i drugi dohodak), a drugu sve ostale, odnosno neaktivne osobe


Poruka koju ovaj Zakon donosi paušalnim obrtnicama

Nakon zakona o doprinosima za direktore tvrtki, paušalni obrt je bio jedini način da žena koja ima i planira djecu pokrene posao. Vlada je ovim zakonom pokazala da ih zaista nije briga niti za poduzetnike početnike, posebno žene, niti demografiju. Ženi koja pokrene posao i ima porodiljnu naknadu kao da je nezaposlena, na ovaj se način šalje poruka da joj je bolje da ne radi ili da se iseli.