Statut, misija i vizija

Transparentne financije i članstvoČetiri postulata

Udruga Glas Poduzetnika usvojila je četiri osnovna postulata na kojima bismo trebali temeljiti oporavak hrvatskog društva i države.


ČETIRI POSTULATA ZA HRVATSKU 2.0 SU:


 • #VišeRada – Država ne smije poreznom, zakonodavnom i drugim politikama poticati manje rada, naprotiv! Mora poticati rad, povećavanje prometa, povećavanje dobiti i povećavanje plaća!
 • #Digitalizacija – Država ne može tražiti od poduzetnika i obrtnika dokumente koje je sama izdala! Digitalizirajte javnu upravu, počeli ste sada, idite do kraja! 
 • #ManjiPorezi – Država ne mora dati ništa poduzetnicima, ali mora uzimati manje! Poduzetnici najbolje znaju u što i kako investirati s novcem koji su sami zaradili! 
 • #VišePravde – Država se treba naplaćivati posljednja! Zašto tražimo da plaćanje PDV-a državi bude po naplati fakture trajna, a ne privremena mjera? Zato što će u tom slučaju pravosuđe početi funkcionirati, jer će država učiniti sve da bude efikasno kako bi se i sama što prije naplatila! Trebamo efikasno pravosuđe!

Kao što smo naveli u postulatima, ono što je potrebno učiniti je sljedeće:


 • Potrebna nam je porezna reforma, s ukidanjem progresivnog oporezivanja rada. U trenutnoj situaciji, kažnjava se svatko tko zarađuje više, a demotivira se i poslodavca da ponudi veće plaće zbog dodatnih nameta. Predlažemo flat rate porez od 20% uz minimalni cenzus (neoporezivi dio) od 5.000 kuna. 
 • Nivo ulaska u sustav PDV-a treba biti minimalno 1.000.000 kuna godišnjeg prihoda.
 • Dobit koje se reinvestira u tvrtku ne smije se oporezivati.
 • Poticanje izdavanja i uzimanja računa, vraćanje poreznih olakšica koje ima cijeli svijet, odlazak kod zubara i čuvanje djece u vrtićima. Na taj se način možemo boriti protiv ogromne opasnosti koja slijedi – sive ekonomije. 
 • Ukidanje SVIH parafiskalnih nameta, uključujući obvezne članarine u Komorama i zajednicama. 
 • Državni inspektorat treba biti savjetodavno i nadzorno tijelo, a ne represivno. 
 • Reorganizacija i smanjenje javne uprave i lokalne samouprave koja mora postati efikasan javni servis. 


Od mnoštva stabala – Vladinih mjera, provedbi istih, mnoštva ideja sa svih strana – ne vidimo šumu! Ne vidimo ključni problem koji se upravo sad događa. Od nas poduzetnika se regulacijama, birokratizacijom i korupcijom stvara socijalna kategorija, a mi to nismo – naš zadatak je podizanje konkurentnosti, ostvarivanje profita na tržištu, povećavanje zaposlenosti, punjenje državnog proračuna kako bismo imali efikasan javni servis te stvaranje novih vrijednosti. To smo mi, to su poduzetnici, a na nama je prilagoditi se postojećim i budućim tržišnim uvjetima!
Misija, vizija, vrijednosti i ciljevi

Što radimo, kakvu budućnost želimo i koje su naše vrijednosti


Misija

Najveća hrvatska organizacija koja se kontinuirano i predano bavi zastupanjem prava mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru, kako bi im se osigurao što povoljniji ekosustav za poslovanje.


Vizija

Hrvatska 2.0 -- Glas Poduzetnika kao ključni faktor i lider u kreiranju ekonomskih politika za 21. stoljeće i Hrvatsku 2.0.


Naše vrijednosti

 • Ponos na poduzetništvo
 • Politička neovisnost – na nas ne utječe i nismo vezani za niti jednu političku opciju
 • Visoka etička načela poslovanja
 • Briga za dobrobit i pošten tretman zaposlenika
 • Profesionalnost i transparentnost
 • Radna etika
 • Znanje i inovativnost
 • Poštivanje i provođenje zakona


Faza 1: Kratkoročni ciljevi

 • Od ožujka 2020. godine do rujna 2020. godine.
 • Ostvariti zahtjeve za pomoć države poduzetnicima.
 • Kreirati i provesti sve ostale mjere koje su potrebne da se ekonomija kratkoročno pripremi za preživljavanje.
 • Rast broja članova Udruge.
 • Pozicioniranje Udruge kao relevantnog sugovornika u nadolazećim društvenim promjenama.
 • Prikupljanje, kanaliziranje i rješavanje pojedinačnih zahtjeva i problema iz različitih grana gospodarstva.
 • Osiguravanje da se mjere odnose na sve ugrožene skupine poduzetnika i njihovih zaposlenika (zaposleni na nepuno radno vrijeme, sezonski radnici, OPG-ovi, novoosnovane firme, iznajmljivači, sezonski obrti, studenti i sl.) i opuštanje kriterija za ostvarivanje prava na mjere.
 • Praćenje provedbe donesenih mjera i njihovih učinaka kao i osiguravanje da primjena mjera bude jednostavno, razumljivo i da su posljedice njihovog korištenja za poduzetnike nedvojbene te predvidljive.
 • Analiza učinaka Vladinih mjera kroz praćenje službenih statistika.
 • Osigurati da ne budu ukinuti poticaji za samozapošljavanje.


Faza 2: Srednjoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od rujna 2020. godine do prosinca 2021. ili dulje:
 • Briga i nadzor da se donesene dugoročne mjere provode na efikasan način (ukidanje akontacije poreza na dobit, PDV po naplati, ukidanje parafiskalnih nameta i sl.). 
 • Briga da se produlje stare i donesu nove mjere koje su potrebne za opstanak gospodarstva.
 • Utjecaj na smanjivanje administrativnih zahtjeva prema poduzetnicima.
 • Utjecaj na olakšavanje poslovanja u privatnom sektoru te smanjenje broja regulativa, ograničenja i propisa koje trenutno nepotrebno opterećuju poslovanje.
 • Podrška ubrzavanju svih procesa digitalizacije javne uprave.
 • Osmišljavanje strategije brzog ekonomskog oporavka mikro, malog i srednjeg poduzetništva (uključujući strategiju razvoja ženskog poduzetništva) po ponovnom pokretanju redovnih gospodarskih tokova te prezentacija strategije Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima.
 • Ukidanje obavezne članarine Komorama i zajednicama.
 • Edukacija članova Udruge.
 • Ostvarivanje sinergije i poslovne suradnje među članovima Udruge.


Faza 3. Dugoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od 2022. godine:
 • Hrvatska 2.0
 • Stvaranje pozitivne percepcije poduzetnika/obrtnika i poduzetništva/obrtništva u društvu.
 • Razvijanje poduzetničke proaktivne i kreativne kulture te načina razmišljanja.
 • Pozicioniranje Udruge kao centralne organizacije za zastupanje mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru.
 • Pozicioniranje Udruge kao glavnog predstavnika poduzetnika i obrtnika prilikom pregovora s Vladom Republike Hrvatske i uključenost u sve vezane zakonodavne procese. 
 • Inzistiranje na digitalizaciji, automatizaciji i svim ostalim tehnološkim procesima koji se trebaju primijeniti u javnoj upravi, a koji su nužni za napredak i osiguravaju globalnu konkurentnost. 
 • Transformiranje javnog sektora kako bi sa sadašnjih više od 30% ukupno zaposlenih u javnom sektoru, došli na prosjek EU od 16%. Navedeno uključuje smanjenje državnog aparata i lokalne samouprave. 
 • Smanjenje poreza na dohodak i doprinosa, manje opterećenje rada te uravnoteženje poreznog opterećenja. 
 • Depolitizacija pravosuđa i povećanje njegove efikasnosti kroz digitalizaciju. 
 • Pozicioniranje Hrvatske u TOP20 na „Doing Business“ ljestvici konkurentnosti. 
 • Dugoročno niže porezno opterećenje svih dijelova gospodarstva. 
 • Efikasan teritorijalni ustroj i smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave. 
 • Pozicioniranje udruge Glas poduzetnika kao aktivnog socijalnog partnera Vladi Republike Hrvatske te ulazak Udruge u Gospodarsko socijalno vijeće.
 • Stavljanje u upotrebu te prenamjena nekorištene državne imovine i nekretnina. 

Statut koji se nalazi na ovoj web stranici predstavlja Statut udruge Glas poduzetnika, koji je usvojen na osnivačkoj sjednici skupštine udruge Glas poduzetnika 3. travnja 2020. godine

Dokumenti

Dokumenti (Članovi)
Dokumenti


Dokumenti (Članovi)