7. svibanj 2021.

Natječaj: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

ROK ZA PRIJAVU: 31.5.2021

SVRHA I PREDMET NATJEČAJA

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

FINANCIRANJE

Na raspolaganju će biti 1.140.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn, najviši iznos bespovratnih sredstava je 7.500.000,00 kn

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mala i srednja poduzeća registrirana u C djelatnosti (NKD 2007) - Prerađivačkoj industriji.

STOPE SUFINANCIRANJA

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata, preuređenje i modernizacija, nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava softvera...)
  • Unaprjeđenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova
  • Usavršavanje
  • Uvođenje grijanja i hlađenje
  • Promidžba i vidljivost
  • Priprema projektne dokumentacije
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 

NAPOMENA

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Više informacija o natječaju dostupno je na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=22f5cbd5-fbc3-43c3-850d-99516946bece

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se