Zadnji čavao u lijesu poduzetnika Petrinje

IMA LI KRAJA NEPRAVDI?

Posted by admin_ on March 16, 2022

Mikro, mali i srednji poduzetnici u Petrinji našli su se u izrazito frustrirajućoj situaciji zbog toga što je poništen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Razvoj poduzetništva u gradu Petrinj - 2. faza”

Udruga Glas poduzetnika ovim putem želi komentirati odluku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koja je donesena 14. ožujka 2022. godine prema kojoj se poništava Poziv na na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15. u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Želimo napomenuti kako su mnogi poduzetnici u Petrinji naišli sada na veliki problem zbog toga što neće biti u mogućnosti završiti s provedbom projekta. Smatramo da je u potpunosti neprihvatljivo da se, pogotovo na potresom stradalom području kao što je Petrinja, ovakav natječaj poništi. 


Smatramo da je važno spomenuti kako je natječaj bio objavljen u studenom 2021. godine, što ne opravdava razlog poništenja natječaja koji se navodi kroz sljedeće sramotno obrazloženje:

„Člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 izdatci su prihvatljivi ukoliko su nastali na teret korisnika i ako su plaćeni do najkasnije 31. prosinca 2023. godine. S obzirom da u okviru Intervencijskog plana grada Petrinje pojedini već ugovoreni projekti još uvijek nisu završili s provedbom projekata, unatoč činjenici da su sklopljeni tijekom 2019. godine, neizvršivost projekata u okviru ovog Poziva je predvidljiva i realna, jer se radi o projektima sličnog sadržaja, obuhvata aktivnosti te kompleksnosti provedbe. Nepravodobna provedba ugovorenih projekata posljedično je od utjecaja na financijske i fizičke pokazatelje Operativnog programa.

Nadalje, daljnje preuzimanje obveza od strane proračunskog korisnika bilo bi protivno odredbama Zakona o proračunu, čl. 17. st. 1. (Narodne novine br. 144/21) prema kojoj odredbi je Ministarstvo kao proračunski korisnik odgovorno za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim sredstvima, slijedom čega je nužno izvršiti konsolidaciju svih financijskih parametara kako ne bi došlo do ugroze državnog proračuna Republike Hrvatske”.

Osim toga, u obrazloženju se navodi da „u sljedećoj financijskoj perspektivi, 2021.-2027., u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira, planira se izdašna financijska omotnica namijenjena poduzetnicima.“ Ovo obrazloženje petrinjskim poduzetnicima nije na ruku jer ovaj se navod odnosi na cijelu državu, a ne samo na petrinjske poduzetnike. Još veći problem je metoda prijave „najbrži prst“ koja je vrlo neprofesionalna zbog toga što u konačnici nitko ne gleda kvalitetu i potrebu projektnog prijedloga, već je jedini kriterij brzina prijave. 

Ovi navedeni razlozi su bili poznati i u studenom 2021. godine. Također, poduzetnici su imali troškove planiranja i pisanja projektnih prijedloga, ishodovanja raznih potrebnih dozvola i popratne dokumentacije potrebne za natječaj. Neki su već i poduzeli određene radnje i počeli provedbu jer je prihvatljivost troškova bila moguća retroaktivno. Mnogi mikro, mali i srednji poduzetnici su u ovome natječaju vidjeli mogućnost napredovanja, proširenja poslovanja, zadržavanja radnih mjesta i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Ova ih je odluka dovela u izrazito nepovoljan položaj, a petrinjski se poduzetnici s pravom osjećaju obmanjenima od strane države te frustriranima i nezadovoljnima neprofesionalnim ophođenjem države prema njima. Ovaj natječaj bio je jedina nada za poduzetnike u Petrinji koji su pretrpjeli velike štete u potresu, a ovim je potezom Ministarstvo napravilo konačan udar na poduzetništvo tog kraja. 

“Petrinjski poduzetnici šokirani su ovom odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nakon već dobivenih Odluka o financiranju i Ugovora, neki poduzetnici pokrenuli su svoje aktivnosti u skladu s prijavljenim projektom, uložili su svoja sredstva kada je bez najave, ovaj Natječaj poništen. Računali smo na ovu podršku u smislu financiranja novih projekata i razvoja poduzetništva u gradu Petrinji. Nakon potresa, možemo reći kako je ovo bila slamka spasa za unaprijeđenje poslovanja u, građevinski, ali i poduzetnički razrušenoj Petrinji. “ - izjavila je Tanja Mosler, članica udruge Glas poduzetnika iz Petrinje.