Kome zapravo pogoduje Odluka o komunalnom redu, a kome zatvara vrata i donosi otkaze?

Posted by GlasPoduzetnika on April 26, 2023

Povodom nadolazeće Skupštine Grada Zagreba u četvrtak 27.04.2023.  na čijem će se dnevnom redu naći i Prijedlog Odluke o komunalnom redu Udruga Glas poduzetnika želi izraziti svoje nezadovoljstvo određenim elementima ovog Prijedloga koji će značajno utjecati na oglašivačku industriju. 


Sporni element ovog Prijedloga Odluke svakako je zabrana komercijalnog oglašavanja na formatu većem od 12m². Smatramo da se time ograničava rad oglašivačke industrije, što će dovesti do smanjenja obujma posla u istoj i rezultirati otpuštanjem ljudi. Stoga se postavlja pitanje zašto se uskraćuje prilika drugim subjektima da koriste reklamne površine veće od 12m², dok se istovremeno dopušta gradskoj tvrtki da obavlja takvu djelatnost? Osim što ograničava veličinu reklamnih panoa u svrhu komercijalnog oglašavanja, ovaj prijedlog Odluke također ima za cilj ograničiti oglašavanje na privatnim posjedima, odnosno ograničiti vanjsko oglašavanje na površinama trgovačkih centara. 


Smatramo da se ovom Odlukom može manipulirati na način da se pogoduje jednoj tvrtki u većinskom vlasništvu grada Zagreba koja se po presudi Visokog upravnog suda uopće ne smije baviti oglašavanjem, već komunalnom djelatnošću. 'Brisanje' komercijalne djelatnosti prema Ustavu RH nije moguće bez ozbiljnih argumenata koji bi dokazali da je isto od nacionalnog interesa. Pitamo se zašto se odluka Visokog upravnog suda već godinama ne provodi?


Smatramo da je odluka o reguliranju rada panoa u noćnim satima, koja je sada uvjetovana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, samo djelomično rješenje kao i rok prilagodbe od 3 godine koji je razuman. No, tko može odlučiti što je urbanistički usklađeno ili neusklađeno, a tko će odrediti gdje je referentna početna točka za mjerenje udaljenosti? Na ova pitanja nema odgovora u ovom Prijedlogu, a ista ostavljaju veliki prostor za netransparentno postupanje. Grad nije naveo koji su konkretni ciljevi izglasavanja i provođenja ove Odluke o komunalnom redu te na koji način ista donosi poboljšanje, već je pisana na način da eliminira većinu tržišta i donosi mogućnost dovođenja gradske tvrtke u monopolistički položaj.


Prijedlog je prošao javno savjetovanje u koje su se uključili razni stručnjaci i pravni subjekti kako bi se postiglo zadovoljstvo svih strana, a ne bi ugrožavalo ni jednu industrijsku granu. Široka participacija pravnih subjekata i stručnjaka na javnom savjetovanju trebala bi biti poštovana, a ne ignorirana.


“Ovo je daleko najgluplja odluka iti jedne gradske vlasti ikada, sasvim nepotrebno uništavanje dijela oglašivačke industrije, kao i zabranjivanje mnogim našim građanima da svoje komunalne troškove smanje dajući npr. dio fasade u najam, te umjesto da se pronađe adekvatno rješenje uvođenjem različitih zona, ide se sa zabranjivanjem. To je loše i štetno za sve, pa i za građane u konačnici, jer očigledno se ne zna niti za jedan način punjenja gradske blagajne osim “otimanja” kroz najveći prirez u RH, te sva ostala poskupljenja koja su se dogodila i koja nas tek očekuju”, rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a.


Osim toga smatramo da bi se gradska vlast umjesto ograničavanja rada jedne industrijske grane prvo trebala uhvatiti u koštac s problemom grafita, čistoće i sigurnosti Zagreba. Kako bi se poboljšao imidž grada Zagreba, a istovremeno dobio red i čistoća na tramvajskim i autobusnim stanicama, predlažemo da se održavanje prepusti privatnim tvrtkama koje bi se zasigurno obvezale bolje održavati javne površine o kojima trenutno brine gradska tvrtka, a nažalost predstavljaju ruglo grada.


Uz sve navedeno, Odluka je pisana na način da isključuje većinu tržišta, točnije da te iste tvrtke koje bi bile prisiljene ukloniti reklamne konstrukcije nemaju uvjete za ponovno ishođenje dozvola s obzirom na to da njihovi formati oglasnih ploha sa stupanjem na snagu ove Odluke postaju nelegalni.