Dodatne obveze za poduzetnike zbog uvođenja eura

Poduzetnici u dodatnim problemima jer uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku sa sobom donosi brojne promjene i prilagodbe.

Posted by admin1 on October 15, 2022

Ulazak Hrvatske u eurozonu koji će nastupiti na snagu 01.01.2023. godine, donosi nova opterećenja za poduzetnike, te udruga Glas poduzetnika smatra da je krajnje neprihvatljivo da se uvode novčane kazne za one koji ne upišu promjene valute eura kao službenu valutu u sudski registar na vrijeme. Neprimjereno je da se dodatno financijski opterećuju poduzetnici i to novčanim kaznama. Promjene unutar sudskog registra trebale bi biti automatizirane, te na taj način izaći u susret poduzetnicima koji već sad teško preživljavaju krizu uzrokovanu pandemijom, ratom u Ukrajini i inflacijom. Dosada nije bilo takvih slučajeva u Europi, stoga je neprihvatljivo da se kod nas uvode takve kazne u fazi prijelaza na euro. Dodatni troškovi usluga javnog bilježnika, odvjetnika i drugih administrativnih usluga samo su dio troškova prijelaza na euro kao službene valute. Krajnje je neprihvatljivo da poduzetnici moraju javnom bilježniku platiti promjenu temeljnog kapitala i to u iznosu oko 2500,00 kn ukoliko se radi o d.o.o.

Rok za upis promjene dionička društva moraju podnijeti u registar najviše godinu dana od dana uvođenja eura. Za razliku od dioničkih društva, društva s ograničenom odgovornošću imaju rok od najviše tri godine od dana uvođenja eura podnijeti zahtjev registarskom sudu za upis promjene. Zahtjev se najranije može podnijeti na dan uvođenja eura. Ukoliko se u roku ne podnese prijava za upis promjene u sudski registar radi uvođenja eura kao službene valute, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6630 eura, a odgovorna osoba do iznosa od 920 eura.

Pitamo se koliko još dodatnih troškova poduzetnici mogu očekivati? 

Udruga Glas poduzetnika smatra da nije primjereno uvoditi novčane kazne, već odrediti model i sustav po kojem će se promjene provoditi kako bi zaštitili poduzetnike i omogučili im daljnje poslovanje bez potencijalnih zatvaranja u budućnosti.

“Država ne bi smjela prebacivati odgovornost i trošak na poduzetnike za poteze koje sama provodi, to je dopustivo!”-  smatra Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika