Pitanja i odgovori

povratak

Smatra li se porezni obveznik koji je obveznik plaćanja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (najam i zakup), poduzetnikom iz članka 44. stavka 1. OPZ-a?

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina ne smatraju se poduzetnicima. Isti ne mogu ostvariti pravo na odgodu plaćanja poreznih obveza po toj osnovi, bez obzira na koji način utvrđuju porez na dohodak temeljem rješenja ili poslovnih knjiga.

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se