Odbor za ekonomiju i financije

Odbor za ekonomiju i financije bavi se ekonomskim analizama, izradom projekcija, i prijedlogom reformi.

To uključuje sve od porezne politike i prijedloga poreznih reformi, do makroekonomskih analiza i procjena kretanja deficita proračuna i javnog duga. Odbor se također bavi pitanjima transparentnosti proračuna tijela javne vlasti i odgovornosti trošenja javnog novca. 

U okviru ovog Odbora izrađene su projekcije kretanja nezaposlenosti i procjene kretanja proračunskih prihoda i rashoda prije nego što je itko drugi u hrvatskoj javnosti predstavio te brojke (uključujući i Vladu). Prikazani su različiti scenariji u okviru kojih su dani savjeti koje je mjere potrebno poduzeti da se spasi ekonomija od kraha. 

Osim toga Odbor aktivno predlaže mjere veće transparentnosti proračuna i izrađuje analize reformi javne i lokalne samouprave. 

Članovi odbora:

  • Vuk Vuković – koordinator
  • Davor Huić
  • Vedran Jakominić
  • Pere Mioč – porezi

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se