Odbor za dentalnu medicinu

Odbor za dentalnu medicinu bavi se poslovanjem ordinacija, poliklinika i društava unutar dentalne medicine.

U proteklom razdoblju aktivnosti Odbora išle su u nekoliko smjerova:

1. Dopis Ministru zdravstva zbog eklatantne činjenice da doktori dentalne medicine izvan javne zdravstvene službe nisu ni na koji način bili obuhvaćeni preporukama i smjernicama za rad od strane Kriznog stožera Civilne zaštite

2. Na molbu Hrvatske komore dentalne medicine, aktivno sudjelovanje u izradi Smjernica za rad koje je ista kasnije modificirala i objavila 

3. Na uporno inzistiranje Odbora, HZZO je omogućio i doktorima dentalne medicine izvan javne zdravstvene mreže pristup CEZIH-u kako bi se moglo utvrditi zdravstveno stanje pacijenata po pitanju infekcije virusom SARS-CoV-2 

4. Izrada tablica s cijenama zaštitne opreme 

5. Dopis Hrvatskoj komori dentalne medicine po pitanju visine cijene zaštitne opreme koja je u nekim točkama poskupjela i do 1200%

Dugoročni ciljevi

1. Ukidanje koncesija u obliku u kome one sada postoje te ustroj sustava "plaćanja po fiskaliziranom računu" odnosno, da svaki pacijent ima godišnju svotu koju može potrošiti kod bilo kojeg doktora dentalne medicine, kojeg sam odabere. 

2. Izbor i adekvatno bodovanje edukacija doktora dentalne medicine na seminarima, webinarima i slično, kako u RH tako i u inozemstvu.

Članovi odbora

  • Tamara Karleuša
  • Prof. dr. sc.Andrija Bošnjak
  • Željko Popadić
  • Aleksandar Lakoš
  • Andrej Katalinić
  • Vedrana Grbac Golčić
  • Ivan Šarunić

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se