Odbor za arhitekturu i graditeljstvo

Odbor za arhitekturu i graditeljstvo bavi se bržim građevinskim dozvolama, jasnijom zakonskom regulativom za gradnju te jednostavnim prostornim planovima

Kako bi Hrvatska postala Hrvatska 2.0 i poželjna destinacija za domaće i strane investicije potrebno je napraviti reformu građevinske regulative i promjenu stava administracije:

1. Brže građevinske dozvole

Ubrzanje akata koji omogućuju gradnju je preduvjet za privlačenje investitora i obrambeni mehanizam za potencijalnu recesiju.

  • Optimizirati sve zakonske i podzakonske akte koji ometaju izdavanje dozvola.
  • Dorada sustava e-dozvole kako bi se ubrzalo izdavanje dozvola
  • Administracija ne smije usporavati izdavanje dozvola. Administracija javnopravnih tijela mora biti podrška investitorima i projektantima te ubrzavati izdavanje dozvola.
  • Javnopravna tijela koja su sudionik u ishođenju dozvola i priključenju građevine na infrastrukturu moraju biti podrška u procesu gradnje, uz poštivanje zakonskih odredbi i prostornih planova. Javnopravna tijela koja odgovaraju za komunalnu infrastrukturu ne smiju BLOKIRATI GRADNJU NITI INVESTICIJE.

2. Jasnija zakonska regulativa za gradnju

Regulativa mora biti jasna, nedvosmislena i provodljiva.

Takva regulativa ulijeva sigurnost investitorima, ubrzava ishođenje dozvola, potiče gradnju i stvara transparentno i nepotkupljivo društvo.

Potrebno je izraditi samo neophodne izmjene i dopune Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i njihovih podzakonskih akata kako bi se pojasnio, pročistio, ubrzao i pojednostavio proces: PROJEKTIRANJE - DOZVOLA - GRADNJA - UPORABA

3. Jednostavniji prostorni planovi

Prostorni planovi, kao i regulativa, moraju biti jednostavni, jasni, nedvosmisleni i javno dostupni. Sve ostalo ulijeva nepovjerenje u sustav i odbija investicije.

U pojedinim gradovima, općinama, gradovima i županijama je teže doći do posljednje izmjene prostornog plana nego obaviti cijepanje atoma sjekirom:

  • Prostorni planovi nižeg reda (npr. Prostorni plan općine) moraju biti usklađeni s planovima višeg reda (npr. Prostorni plan županije) što često nije slučaj
  • Svaka općina, grad ili županija moraju imati na internetskoj stanici pročišćeni prostorni plan koji uključuje sve izmjene i dopune
  • Planovi ne smiju biti podložni različitim tumačenjima niti sadržavati dvosmislene pojmove

Članovi odbora:

  • Mislav Bašić - koordinator
  • Marin Račić
  • Jerko Ćorluka

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se