Odbor za arhitekturu i graditeljstvo

Odbor za arhitekturu i graditeljstvo bavi se bržim građevinskim dozvolama, jasnijom zakonskom regulativom za gradnju te jednostavnim prostornim planovima

Kako bi Hrvatska postala Hrvatska 2.0 i poželjna destinacija za domaće i strane investicije potrebno je napraviti reformu građevinske regulative i promjenu stava administracije:

1. BRŽE DOZVOLE - DEREGULACIJA IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU


Ubrzanje procesa izdavanja akata koji omogućuju gradnju preduvjet je za privlačenje investitora i obrambeni mehanizam za potencijalnu recesiju. Administracija javnopravnih tijela mora biti podrška investitorima i projektantima te ubrzavati izdavanje dozvola.

Aktivnosti:

 • Optimizirati i uskladiti sve zakonske i podzakonske akte koji ometaju izdavanje dozvola. Regulativa mora biti jasna, nedvosmislena i provodljiva. Samo takva regulativa ulijeva sigurnost investitorima, ubrzava ishođenje dozvola, potiče gradnju i stvara transparentno i nepotkupljivo društvo..
 • Pojednostaviti projekte potrebne za ishodovanje dozvola za gradnju čime će se financijski optimizirati i ubrzati cijeli proces.
 • Doraditi sustav e-dozvole.
 • Digitalizirati katastar instalacija.
 • Ubrzati administraciju, odnosno optimizacijom procesa ishodovanja dozvola za gradnju, ubrzavanje rokova za očitovanje, a time i skraćivanje ukupnog roka za ishodovanje dozvole.
 • Podržati i afirmirati online inicijative za reviziju prostornih planova, Zakona i podzakonskih akata.
 • Uvažavati stavove struke kod izmjena postojećih propisa ili donošenja novih, a ne koristiti struku kao “smokvin list” kojim se opravdava donošenje konfuznih i neprovedivih zakona i pravilnika.


2. STANDARDIZACIJA POJMOVA I PROJEKATA


Standardizacija projektne dokumentacije i pojmova olakšava i ubrzava dobivanje dozvola. Prostorni planovi, kao i regulativa, moraju biti jednostavni, jasni, nedvosmisleni i javno dostupni. Sve ostalo ulijeva nepovjerenje u sustav i odbija investicije.

Aktivnosti:

 • Izrada standarda projektne dokumentacije i etalonskog projekta (idejni, glavni, izvedbeni). Svaka komora je zadužena da izradi te projekte i svi ovlašteni članovi su dužno izrađivati projekte po tim standardima.
 • Donošenje BIM (Building Information Modeling) standarda tako da struka, investitori i referenti budu spremni kada primjena BIM-a za javne investicije postane obavezna.
 • Izraditi nacionalni pojmovnik kojim će se uskladiti svi bitni pojmovi u prostornom planiranju i graditeljstvu na nacionalnoj razini npr. definicije etaža (suteren, podrum), visina građevine, izgrađenost, postotak zelenila.

Članovi odbora:

 • Mislav Bašić - koordinator
 • Marin Račić
 • Jerko Ćorluka
 • Hrvoje Kvasnička

Dokumenti (Članovi)

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se