Pitanja i odgovori

povratak

Može li porezni obveznik koji ima reprogramirane porezne obveze podnijeti zahtjev za odgodu dospjelih poreznih obveza u posebnim okolnostima proglašene epidemije Covid-19?

Postojanje ranije sklopljenog upravnog ugovora, predstečaja i slično, nije zapreka za odgodu plaćanja pod uvjetom da su već dospjele obveze po anuitetnom planu podmirene i da na poreznoj knjigovodstvenoj kartici nema dospjelog poreznog duga većeg od 200,00 kuna, u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

Sve obveze po anuitetnim planovima koje po ranijim upravnim ugovorima dospijevaju nakon podnošenja zahtjeva za odgodu (ako se odgoda odobri), također će biti odgođene na rok od 3 mjeseca. Za obveze PDV-a to vrijedi samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 71.c stavka 2. Pravilnika.

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se