Misija, vizija, vrijednosti i ciljevi

Što radimo, kakvu budućnost želimo i koje su naše vrijednosti

Misija

Najveća hrvatska organizacija koja se kontinuirano i predano bavi zastupanjem prava mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru, kako bi im se osigurao što povoljniji ekosustav za poslovanje.

Vizija

Hrvatska 2.0

Glas Poduzetnika kao ključni faktor i lider u kreiranju ekonomskih politika za 21. stoljeće i Hrvatsku 2.0.

Naše vrijednosti

 • Ponos na poduzetništvo
 • Politička neovisnost – na nas ne utječe i nismo vezani za niti jednu političku opciju
 • Visoka etička načela poslovanja
 • Briga za dobrobit i pošten tretman zaposlenika
 • Profesionalnost i transparentnost
 • Radna etika
 • Znanje i inovativnost
 • Poštivanje i provođenje zakona

Faza 1: Kratkoročni ciljevi

 • Od ožujka 2020. godine do rujna 2020. godine.
 • Ostvariti zahtjeve za pomoć države poduzetnicima.
 • Kreirati i provesti sve ostale mjere koje su potrebne da se ekonomija kratkoročno pripremi za preživljavanje.
 • Rast broja članova Udruge.
 • Pozicioniranje Udruge kao relevantnog sugovornika u nadolazećim društvenim promjenama.
 • Prikupljanje, kanaliziranje i rješavanje pojedinačnih zahtjeva i problema iz različitih grana gospodarstva.
 • Osiguravanje da se mjere odnose na sve ugrožene skupine poduzetnika i njihovih zaposlenika (zaposleni na nepuno radno vrijeme, sezonski radnici, OPG-ovi, novoosnovane firme, iznajmljivači, sezonski obrti, studenti i sl.) i opuštanje kriterija za ostvarivanje prava na mjere.
 • Praćenje provedbe donesenih mjera i njihovih učinaka kao i osiguravanje da primjena mjera bude jednostavno, razumljivo i da su posljedice njihovog korištenja za poduzetnike nedvojbene te predvidljive.
 • Analiza učinaka Vladinih mjera kroz praćenje službenih statistika.
 • Osigurati da ne budu ukinuti poticaji za samozapošljavanje.

Faza 2: Srednjoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od rujna 2020. godine do prosinca 2021. ili dulje:
 • Briga i nadzor da se donesene dugoročne mjere provode na efikasan način (ukidanje akontacije poreza na dobit, PDV po naplati, ukidanje parafiskalnih nameta i sl.). 
 • Briga da se produlje stare i donesu nove mjere koje su potrebne za opstanak gospodarstva.
 • Utjecaj na smanjivanje administrativnih zahtjeva prema poduzetnicima.
 • Utjecaj na olakšavanje poslovanja u privatnom sektoru te smanjenje broja regulativa, ograničenja i propisa koje trenutno nepotrebno opterećuju poslovanje.
 • Podrška ubrzavanju svih procesa digitalizacije javne uprave.
 • Osmišljavanje strategije brzog ekonomskog oporavka mikro, malog i srednjeg poduzetništva (uključujući strategiju razvoja ženskog poduzetništva) po ponovnom pokretanju redovnih gospodarskih tokova te prezentacija strategije Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima.
 • Ukidanje obavezne članarine Komorama i zajednicama.
 • Edukacija članova Udruge.
 • Ostvarivanje sinergije i poslovne suradnje među članovima Udruge.

Faza 3. Dugoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od 2022. godine:
 • Hrvatska 2.0
 • Stvaranje pozitivne percepcije poduzetnika/obrtnika i poduzetništva/obrtništva u društvu.
 • Razvijanje poduzetničke proaktivne i kreativne kulture te načina razmišljanja.
 • Pozicioniranje Udruge kao centralne organizacije za zastupanje mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru.
 • Pozicioniranje Udruge kao glavnog predstavnika poduzetnika i obrtnika prilikom pregovora s Vladom Republike Hrvatske i uključenost u sve vezane zakonodavne procese. 
 • Inzistiranje na digitalizaciji, automatizaciji i svim ostalim tehnološkim procesima koji se trebaju primijeniti u javnoj upravi, a koji su nužni za napredak i osiguravaju globalnu konkurentnost. 
 • Transformiranje javnog sektora kako bi sa sadašnjih više od 30% ukupno zaposlenih u javnom sektoru, došli na prosjek EU od 16%. Navedeno uključuje smanjenje državnog aparata i lokalne samouprave. 
 • Smanjenje poreza na dohodak i doprinosa, manje opterećenje rada te uravnoteženje poreznog opterećenja. 
 • Depolitizacija pravosuđa i povećanje njegove efikasnosti kroz digitalizaciju. 
 • Pozicioniranje Hrvatske u TOP20 na „Doing Business“ ljestvici konkurentnosti. 
 • Dugoročno niže porezno opterećenje svih dijelova gospodarstva. 
 • Efikasan teritorijalni ustroj i smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave. 
 • Pozicioniranje udruge Glas poduzetnika kao aktivnog socijalnog partnera Vladi Republike Hrvatske te ulazak Udruge u Gospodarsko socijalno vijeće.
 • Stavljanje u upotrebu te prenamjena nekorištene državne imovine i nekretnina. 

Udruga Glas poduzetnika

Zagreb, 14.travnja 2020. godine

 

Dokumenti

Dokumenti (Članovi)

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se