Misija, vizija, vrijednosti i ciljevi

Što radimo, kakvu budućnost želimo i koje su naše vrijednosti.

Udruga Glas poduzetnika
 

Misija

Najveća hrvatska organizacija koja se kontinuirano i predano bavi zastupanjem prava mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru, kako bi im se osigurao što povoljniji ekosustav za poslovanje.

Vizija

Hrvatska 2.0

Glas Poduzetnika kao ključni faktor i lider u kreiranju ekonomskih politika za 21. stoljeće i Hrvatsku 2.0.

Naše Vrijednosti

 • Ponos na poduzetništvo
 • Politička neovisnost – na nas ne utječe, niti smo vezani za ijednu političku opciju
 • Visoka etička načela poslovanja
 • Briga za dobrobit i pošten tretman zaposlenika
 • Profesionalnost i transparentnost
 • Radna etika
 • Znanje i inovativnost
 • Poštivanje i provođenje zakona

Faza 1: Kratkoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od 3. mjeseca 2020. pa do kraja zdravstvenog dijela Korona krize, za kojeg se nadamo da neće trajati dulje od 9. mjeseca 2020.:
 • Ostvariti zahtjeve za pomoć države poduzetnicima
 • Kreirati i provesti sve ostale mjere koje su potrebne da se ekonomija kratkoročno pripremi za preživljavanje
 • Rast broja članova Udruge
 • Pozicioniranje Udruge kao relevantnog sugovornika u nadolazećim društvenim promjenama
 • Prikupljanje, kanaliziranje i rješavanje pojedinačnih zahtjeva i problema iz različitih grana gospodarstva
 • Osiguravanje da se mjere odnose na sve ugrožene skupine poduzetnika i njihovih zaposlenika (zaposleni na nepuno radno vrijeme, sezonski radnici, OPG-ovi, novoosnovane firme, iznajmljivači, sezonski obrti, studenti…) i opuštanje kriterija za ostvarivanje prava na mjere
 • Praćenje provedbe donesenih mjera i njihovih učinaka kao i osiguravanje da primjena mjera bude jednostavna, razumljiva i da su posljedice njihovog korištenja za poduzetnike nedvojbene i predvidljive
 • Analiza učinaka Vladinih mjera kroz praćenje službenih statistika
 • Osigurati da ne budu ukinuti poticaji za samozapošljavanje

Faza 2: Srednjoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od kraja zdravstvenog dijela Korona krize pa do kraja ekonomskog dijela krize, odnosno od 09. mjeseca 2020. pa do 12. mjeseca 2021. ili dulje:
 • Briga i nadzor da se donesene dugoročne mjere provode na efikasan način (ukidanje akontacije poreza na dobit, PDV po naplati, ukidanje parafiskalnih nameta itd.)
 • Briga da se produlje stare i donesu nove mjere koje su potrebne za održanje gospodarstva
 • Utjecaj na smanjivanje administrativnih zahtjeva prema poduzetnicima
 • Utjecaj na olakšavanje poslovanja u privatnom sektoru te smanjenje broja regulativa, ograničenja i propisa koje trenutno nepotrebno opterećuju poslovanje
 • Podrška ubrzavanju svih procesa digitalizacije javne uprave
 • Osmišljavanje strategije brzog ekonomskog oporavka mikro, malog i srednjeg poduzetništva (uključujući strategiju razvoja ženskog poduzetništva) po ponovnom pokretanju redovnih gospodarskih tokova te prezentacija strategije Vladi i nadležnim tijelima
 • Ukidanje obavezne članarine komorama i zajednicama
 • Edukacija članova Udruge
 • Sinergija i poslovna suradnja među članovima Udruge

Faza 3. Dugoročni ciljevi

 • Vremenski rok: Od kraja ekonomskog dijela Korona krize, odnosno od 2022. na dalje:
 • Hrvatska 2.0
 • Stvaranje pozitivne percepcije poduzetnika/obrtnika i poduzetništva/obrtništva u društvu
 • Razvijanje poduzetničke proaktivne i kreativne kulture i načina razmišljanja
 • Pozicioniranje Udruge kao centralne organizacije za zastupanje mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenih u privatnom sektoru
 • Pozicioniranje Udruge kao glavnog predstavnika poduzetnika i obrtnika prilikom pregovora s Vladom i uključenost u sve vezane zakonodavne procese
 • Inzistiranje na digitalizaciji, automatizaciji i svim ostalim tehnološkim procesima koji se trebaju primijeniti u javnoj upravi, a koji su nužni za napredak i osiguravaju globalnu konkurentnost
 • Transformiranje javnog sektora kako bi sa sadašnjih 30%+ ukupno zaposlenih u državi, hrvatski javni sektor došao na prosjek EU od 16%, a što uključuje smanjenje državnog aparata i lokalne samouprave
 • Smanjenje poreza na dohodak i doprinosa, manje opterećenje rada te uravnoteženje poreznog opterećenja
 • Depolitizacija pravosuđa i povećanje njegove efikasnosti kroz digitalizaciju
 • Pozicioniranje Hrvatske u TOP-20 na „Doing Business“ ljestvici konkurentnosti
 • Dugoročno niže porezno opterećenje svih dijelova gospodarstva
 • Efikasan teritorijalni ustroj i smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave
 • Pozicioniranje udruge Glas poduzetnika kao aktivnog socijalnog partnera Vladi RH, te ulazak Udruge u GSV
 • Stavljanje u upotrebu i prenamjena nekorištene državne imovine i nekretnina

Udruga Glas poduzetnika

Zagreb, 14.04.2020.

Dokumenti

Dokumenti (Članovi)

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se