Pitanja i odgovori

povratak

Hoće li Porezna uprava u posebnim okolnostima proglašene epidemije Covid-19 obustaviti sve postupke ovrhe prema svim poreznim obveznicima?

Mjere Vlade Republike Hrvatske donesene povodom nastupa posebnih okolnosti, propisane su dopunama Općeg poreznog zakona i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona te omogućavaju odgodu plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca uz mogućnost dodatna tri mjeseca ako se takve okolnosti nastave. Dakle, riječ je o odgodi plaćanja, za vrijeme koje se neće obračunavati kamate. Nakon proteka roka odgode plaćanja, predviđena je mogućnost obročnog plaćanja tih odgođenih obveza na rok od 24 mjeseca bez obračuna kamata.

Navedenim mjerama za nastup posebnih okolnosti nije propisan postupak obustave ovrhe, odnosno izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima.

Međutim napominjemo da i nadalje vrijede ostale odredbe Općeg poreznog zakona (dalje u tekstu: OPZ). Naime, obustava ovrhe se provodi pod uvjetima i na način propisan člankom 147. OPZ-a. Isto tako, ovrha će se obustaviti i ako je za dug koji je predmet ovrhe sklopljen upravni ugovor pod uvjetima i na način propisan člancima 101. do 103. OPZ-a. Sklapanje upravnog ugovora u skladu s propisanim uvjetima je redovan postupak koji će Porezna uprava provoditi i u vrijeme trajanja posebnih okolnosti, neovisno o mjerama donesenim radi nastupa posebnih okolnosti.

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se