Pitanja i odgovori

povratak

Ako sam korisnik potpore za samozapošljavanje mogu li koristiti mjere za plaćanje poreza odnosno dobiti odgodu dospijeća poreznih obveza?

Da. Poticaji samozapošljavanja ne utječu na mogućnost ostvarivanja mjera plaćanja poreza.

Postani član UGP-a

Neka se i tvoj glas čuje

Učlani se